Δημοσιεύσεις

 • 2018
Athanasiou, A., Klados M. A., Styliadis C., Foroglou N., Polyzoidis K., & Bamidis P. D. (2018).  Investigating the Role of Alpha and Beta Rhythms in Functional Motor Networks.. Neuroscience. 378, 54-70.
 
Athanasiou, A., Terzopoulos N., Pandria N., Xygonakis I., Foroglou N., Polyzoidis K., et al. (2018).  Functional Brain Connectivity during Multiple Motor Imagery Tasks in Spinal Cord Injury.. Neural Plast. 2018, 9354207.
 
 • 2017
Vogt, V. Lara, Äikiä M., Del Barrio A., Boon P., Borbély C., Bran E., et al. (2017).  Current standards of neuropsychological assessment in epilepsy surgery centers across Europe.. Epilepsia. 58(3), 343-355.
 
Athanasiou, A., Xygonakis I., Pandria N., Kartsidis P., Arfaras G., Kavazidi K. Rafailia, et al. (2017).  Towards Rehabilitation Robotics: Off-the-Shelf BCI Control of Anthropomorphic Robotic Arms.. Biomed Res Int. 2017, 5708937.
 
Athanasiou, A., Klados M. A., Pandria N., Foroglou N., Kavazidi K. R., Polyzoidis K., et al. (2017).  A Systematic Review of Investigations into Functional Brain Connectivity Following Spinal Cord Injury.. Front Hum Neurosci. 11, 517.
 
 • 2016
Mousiolis, A. C., Rapti E., Grammatiki M., Yavropoulou M., Efstathiou M., Foroglou N., et al. (2016).  Somatostatin Analogue Treatment of a TSH-Secreting Adenoma Presenting With Accelerated Bone Metabolism and a Pericardial Effusion: A Case Report.. Medicine (Baltimore). 95(2), e2358.
 
 • 2015
Ioannidis, P., Mamouli D., & Foroglou N. (2015).  Expanding schwannomatosis phenotype.. J Neurooncol. 122(3), 607-9.
 
Hatzipantelis, E., Kyriakidis I., Pavlou E., Pavlidou E., Stamou M., Foroglou N., et al. (2015).  Lumbar puncture complicated by spinal epidural hematoma in a child with leukemia.. Clin Case Rep. 3(6), 388-91.
 
 • 2014
Paraskevopoulos, E., Kuchenbuch A., Herholz S. C., Foroglou N., Bamidis P., & Pantev C. (2014).  Tones and numbers: a combined EEG-MEG study on the effects of musical expertise in magnitude comparisons of audiovisual stimuli.. Hum Brain Mapp. 35(11), 5389-400.
 
 • 2011
Paraskevopoulos, D., Patsalas I., Karkavelas G., Foroglou N., Magras I., & Selviaridis P. (2011).  Pilomyxoid astrocytoma of the cervical spinal cord in a child with rapid progression into glioblastoma: case report and literature review.. Childs Nerv Syst. 27(2), 313-21.
 
 • 2010
Selviaridis, P., Foroglou N., Tsitlakidis A., Hatzisotiriou A., Magras I., & Patsalas I. (2010).  Long-term outcome after implantation of prosthetic disc nucleus device (PDN) in lumbar disc disease.. Hippokratia. 14(3), 176-84.
 
Tsitlakidis, A., Foroglou N., Venetis C. A., Patsalas I., Hatzisotiriou A., & Selviaridis P. (2010).  Biopsy versus resection in the management of malignant gliomas: a systematic review and meta-analysis.. J Neurosurg. 112(5), 1020-32.
 
Stavrinou, P., Foroglou N., Patsalas I., & Selviaridis P. (2010).  Trigeminocardiac reflex and ipsilateral mydriasis during stereotactic brain tumor biopsy: an insight into the anatomical and physiological pathways involved.. Acta Neurochir (Wien). 152(4), 727-8.
 
Fyrmpas, G., Constantinidis J., Foroglou N., & Selviaridis P. (2010).  Pituitary apoplexy following endoscopic sinus surgery.. J Laryngol Otol. 124(6), 677-9.
 
Tsona, A., Metallidis S., Foroglou N., Selviaridis P., Chrysanthidis T., Lazaraki G., et al. (2010).  Linezolid penetration into cerebrospinal fluid and brain tissue.. J Chemother. 22(1), 17-9.
 
 • 2009
Selviaridis, P., Balogiannis I., Foroglou N., Hatzisotiriou A., & Patsalas I. (2009).  Spontaneous spinal cord herniation: recurrence after 10 years.. Spine J. 9(3), e17-9.
 
Foroglou, N., Zamani A., & Black P. (2009).  Intra-operative MRI (iop-MR) for brain tumour surgery.. Br J Neurosurg. 23(1), 14-22.

Μετεκπαίδευση
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, NATIONAL HOSPITAL FOR NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, LONDON 1995-1996
ΝΕΥΡΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, HARVARD UNIVERSITY, BOSTON, 2001-2002
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS, SUISSE, 2002-2003

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση Ιατρείου: Αγίας Σοφίας 23, Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο: 2310235472
 • Κινητό: 6945806104
 • Email: nforoglou@auth.gr